Gemaal Weerdijk Nieuwolda

Bewoners

Het onderzoek vordert gestaag. We hebben het archief van het waterschap Hunze en Aa bezocht en daarin behoorlijk wat gegevens gevonden vanaf 1895
Met deze gegevens komen we al heel ver. Hieronder een lijstje met namen, jaar en functies. Na alle waarschijnlijkheid zijn de eerste personen molenaar geweest op de oude Wester- of Hamrikstermolen.

Onderstaande is aangepast aangepast aan de hand van de gegevens van Karel Doornkamp

JaarNaamFunctieWaar
1895Berend SlijmMolenaar en bodeWaarschijnlijk molenaar op een watermolen tussen Kopaf en Overtocht.
1904Naanko de RaadMolenaar en bode?
1890Karel Philip EggenMachinistScheveklapstergemaal
1918Adolf DoornkampMachinistScheveklapstergemaal
1924Adolf MansensMolenaar en bodeWestersche Leegte
1941Hilvert Jan DoornkampMolenaar en bode?
1945DietermanTijdelijk machinistScheveklapstergemaal
1945Willem MansensMachinist en bodeScheveklapstergemaal
196?Jacob GrevenMachinistScheveklapstergemaal

Berend Slijm

Berend Slijm is op 1 november 1887 in Nieuwolda getrouwd met Hinderika Bosker. Ten tijde van het huwelijk had Berend geen beroep, zijn vader was watermolenaar. Op dat moment was Hendrika waarschijnlijk zwanger want op 23 maart 1888 werd hun eerste dochter Anna Elsina geboren. Berend is overleden op 5 juni 1941 in de gemeente Termunten. Zijn woonplaats was Wagenborgen. Berend Slijm was waarschijnlijk molenaar op een watermolen tussen Kopaf en Overtocht.

1-11-1887 huwelijk Berend Slijm

Naanko de Raad

Alhoewel er twee Naanko's de Raad zijn, is het zeer waarschijnlijk dat het onderstaande Naanko betreft die molenaar is geweest bij het waterschap Weerdijk.

24-5-1901 huwelijk Naanko de Raad

Karel Philipp Eggen

Vanaf 1890 is een Karel Philipp Eggen waarschijnlijk machinist. In een huwelijksakte van 28 april 1900 is een Karel Philipp Eggen genoemd die machinist is. Deze Karel Philipp is zeer waarschijnlijk machinist geweest op het stoomgemaal "Weerdijk". De huwelijksakte is het huwelijk van zijn zoon Karel Philipp.

28-4-1900 huwelijk Karel Philipp Eggen zoon van de machinist.

 

Overlijden van Karel Philip Eggen, de machinist, op 2 november 1925 te Groningen.

2-11-1925 overlijden Karel Philip Eggen

 

Adolf Doornkamp

In 1918 wordt een Adolf Doornkamp de machinist op het gemaal Weerdijk. Als je kijkt naar de familiebanden dan is het niet onlogisch dat Adolf machinist werd. Hij was namelijk op 28 oktober 1905 getrouwd met de dochter van Karel Philipp Eggen, die machinist was op dat moment. Adolf sterft op 16 mei 1941 te Nieuwolda.

28-10-1905 huwelijk Adolf Doornkamp

 

Adolf Mansens

na 1924 Mansens

In 1924 wordt Adolf Mansens, geboren 28-03-1899 te Bellingwolde, benoemd als watermolenaar-bode bij het waterschap Weerdijk. Adolf trouwt op 22-10-1920 in Termunten met Imke Westerhuis. Op 3 augustus 1921 overlijdt het eerste kind van het echtpaar dat toen woonde in Schaapbulten. Van het gezin is een foto bewaard gebleven die waarschijnlijk na zijn benoeming gemaakt is, dus na 1924. Op de foto staan voor de molen de volgende personen: Siepko Oosterhuis, Adolf Mansen, Pieter W. Mansen, zijn moeder Imke Westerhuis en Folkert Mansen. Volgens de gegevens van Karel Doornkamp is de foto gemaakt bij de watermolen in de Westersche Leegte. Deze molen behoorde ook tot het waterschap Weerdijk.


 

Overlijden van Ettje Mansens, dochter van Adolf Mansens en Imke Westerhuis.

Overlijden Ettje Mansens

 

Hilvert Jan Doornkamp

Nadat op 16 mei 1941 Adolf Doornkamp is overleden is er geen machinist meer op het gemaal Weerdijk. In een bestuursvergadering op 9 juni 1942 wordt door loting één van de twee oudste zonen van Adolf Doornkamp aangewezen als zijn opvolger. De gelukkige is Hilvert Jan Doornkamp. Hilvert blijft tot aan zijn tragisch overlijden op 17 april 1945 machinist. In zijn overlijdensakte staat nog dat hij van beroep timmerman bouwbedrijf was.

17-4-1945 overlijden Hilvert Doornkamp

 

Zijn echtgenote, Jantje Abbring, was al eerder overleden namelijk op 16 oktober 1944 in Groningen.


 

Willem Mansens

Nadat de heer Dierterman tijdelijk machinist is geweest wordt Willem Mansens, geboren op 16-01-1904 te Nieuwolda, en broer van Adolf Mansens machinist. Willem Mansens is begin jaren zestig overleden.