Gemaal Weerdijk Nieuwolda

Stafkaarten

Op de militaire stafkaart uit 1935 is duidelijk te zien dat er twee bruggen lagen aan de Scheve Klap te Nieuwolda. De een was een ophaalbrug en de andere was een draaibrug. Op dat moment was er ook sprake van een electrisch gemaal.

militaire stafkaart 1935 siddeburen

Op de stafkaart uit 1905 ziet men zelfs nog een tweede brug liggen over het Hondshalstermaar. Als men van Kopaf komt heeft men eerst een brug en op de plek waar in 1935 een draaibrug is ingetekend wordt nu alleen een voetbrug genoemd. Verder ziet men op deze kaart dat er in 1905 sprake was van een stoomgemaal.

militaire stafkaart 1905 siddeburen

Scheve Klap 2009

Hiernaast staat een plaatje van de huidige situatie. Met rode lijntjes zijn de bruggen aangegeven, zoals die er waren in 1905. Verder is met het gele huisje een boerderij aangegeven die vroeger dichter bij de ophaalbrug lag en ten noorden huidige heemweg, bij het bosje, de vroegere brugwachterswoning.

Gemaal 2009

Informatie over Zijlvesten vindt men in 'Historie van de zijlvesten tot 1800' (PDF) en 'De zijlschotregisters, dijkrollen en registers van schouwbare objecten in Groningen tot circa 1800' Foto's van het oude gemaal en de oude bruggen komen van de beeldbank groningen. De uitsnedes uit de militaire stafkaarten en kadasterkaarten zijn van watwaswaar.nl